HUNGARIAN RAIL ACCESSORIES

FŐMENÜ


 

 

My User ID 128184LICENSZ


A http://roltrainz.hu oldalról letöltött objektumok alkalmazása, adathordozóra való letöltése magánszemélyek részére engedélyezett.
Ezen objektumok adathordozón, vagy nyomtatott módon való megjelenítése és ezek más személyek, csoportok, szervezetek munkájában sajátként való feltüntetése TILOS !
Továbbiakban TILOS ! az objektumok 3d-s visszafejtése.
Config file-ok módosítása és más objektumokban való felhasználása csak RolTrainz előzetes engedélye és egyeztetése után lehetséges.
Textúrák módosítása és más objektumokban való felhasználása TILOS !
Kereskedelmi céllal készült munkákhoz az objektumokat csak RolTrainz előzetes engedélyével építhetők be.
RolTrainz fenntartja jogát minden általa készített és szerepeltetett objektumra, ami a lapról letölthető. A lapról letöltött objektumok RolTrainz tulajdonát képezik.
Kérjük, hogy mások és magunk szerzői jogait tartsuk tiszteletben és a licensz nem ismerete, nem mentesít a felelősség alól !LICENC


The http://roltrainz.hu the application of objects downloaded lateral, onto data medium downloading truth for private persons authorised.
These objects on data medium, you are displaying him on printed media and these somebody else persons, groups, in organisms' work portraying him as own one prohibited !
In additional ones prohibited ! the objects 3d-s his disassemble.
Config the modification of files and somebody else making use of him only in objects RolTrainz preliminary permit and after his negotiation possible.
The modification of structures and somebody else making use of him in objects prohibited !
It was made for works with a commercial aim objects only with RolTrainz preliminary permit can be built in.
RolTrainz maintains his right on all of them by way of it prepared and onto an object put on stage, that from the sheet downloadable. From the sheet downloaded objects constitute RolTrainz property.
We are asking it, that others and let us have respect for the copyrights of our seed and the licensz not his knowledge, does not exempt from under the responsibility !
 
With a greeting (Roltrainz) Loca.
2007.02.15